nedelja, 22. december 2019PRESEK VODNIKA - IZRAČUN PRESEKA KABLA za 12V/24V


Metode določanja padca napetosti navedene spodaj so samo za enosmerni tok (DC).
Dvosmerni tokovi (AC) se obnašajo drugače.
Preseki kablov (v kvadratnih milimetrih) so izračunani za bakrene vodnike, število tankih žic v kablu, število vodnikov ali jeder v vsakem plašču. 
Padec napetosti je enak ne glede na napetost  in je odvisen od dolžine kabla, preseka kabla in moči (A), ki se pretaka po kablu od vira do prejemnika električne (DC) energije
(DC = enosmerni tok/napetost ).
Torej z vsakim podaljševanjem polnilnega kabla od vira DC energije do prejemnika napetost PADE.  Če bo akumulator polnjen-vzdrževan do 100%,  je to soodvisno tudi od kvalitete in tehničnih značilnosti polnilnika.
Če morate izračunati padec napetosti v pogojih, ki jih narekuje situacija, je formula, s katero lahko  to izračunate.
Nekateri montirajo sami, vendar pogosto »na pamet« in neustrezno.
Za pravilno delovanje CTEK polnilnikov, ki imajo tudi svoje specifične lastnosti,
mora biti montaža izvedena po normativih elektro stroke.
mora biti montaža izvedena po normativih elektro stroke.
FORMULA ZA PADEC NAPETOSTI  za 12V/24V  = 2 x L x I x R : A
Če vemo, da:
A = površina preseka kabla v (mm²)
L = dolžina kabla v metrih
I = tok v amperih (A)
R = upornost kabla (• upornost bakra = 0,017 • aluminija = 0,028 • jeklo = 0,18 )

Naše podjetje vgrajuje v garaže gasilcev po Sloveniji že precej več kot deset let.
Zaradi kvalitetnega, unikatnega in »pametnega« načina polnjenja CTEK-i popolnoma zadostijo potrebam polnjenja-vzdrževanja akumulatorjev .

Primer našega izračuna za določen CTEK polnilnik in določeno dolžino kabla  je TUKAJ


sobota, 07. december 2019

PADEC NAPETOSTI V AKUMULATORJU V ODVISNOSTI OD OKOLJSKE TEMPERATURE

Akumulatorji imajo opise podatkov o tehničnih lastnostih za delovanje v okoljih v povprečju od 20 do 25°C.
Realni podatki o napetosti, kapaciteti, trajanju obremenitve, skladiščenja…se lahko bistveno spremenijo premosorazmerno glede na padec ali dvig okoljske temperature.
Z različnimi temperaturami se spremeni tudi možna uporaba akumulatorja in skladiščenja.

Primer: če je 100% napolnjen akumulator (12,90V – AGM, 12,80 - GEL in 12,70V moker-odprt) izdelan za delovno okolje 20°C, bo pri PADCU okoljske-zunanje temperature za vsakih 10°C napetost nižja za 0,2V  (Vir: CTEK Sweden AB).
To pomeni da bo napetost PREJE 100% POLNEGA akumulatorja pri temperaturi +10°C padla na:
AGM  na 12,70V, GEL  na 12,60V in moker-odprti akumulator na 12,50V (glej SOC razpredelnico).

Če bo zunanja temperatura 0°C, naj bi bila  napetost preje 100%  polnih akumulatorjev naslednja:
AGM 12,50V, GEL  12,40V in moker-odprti akumulator 12,30V (pozor: se že začne proces sulfatizacije pri mokrem akumulatorju)! To je že samo okoli 70% prejšnje kapacitete akumulatorjev (glej SOC razpredelnico).

Zunanja temperatura -10°C bo povzročila padec napetosti v 100% napolnjenem akmulatorju za 0,6V:
AGM na 12,30V, GEL na 12,20V in moker-odprti akumulator na 12,10V (glej razpredelnico).
Zaključek: kapaciteta preje 100% napolnjenih akumulatorjev pri zunanji temperaturi
-10°C je samo še 50% ! Kot tudi: to že pomeni začetek procesa sulfatizacije pri VSEH vrstah akumulatorjev, ki so opisani v razpredelnici (glej SOC razpredelnico).
Torej pozimi napetost in kapaciteta akumulatorja pade, kar se posledično pokaže kot nezmožnost zagona motorja ali javljanje računalnika za prenizko napetost. V novejših Start&Stop vozilih z AGM ali EFB (Enhanced Flooded Battery) akumulatorji je, poleg nenehnega ugašanja in zaganjanja motorja, zima še dodatna težava…
Tudi Deep Cycle akumulatorje (za nizke in dolgotrajne tokove z zelo veliko praznilno-polnilnimi ciklusi ) za UPS sisteme, paletnike, viličarje, dvigala, ipd., je potrebno stalno polniti in vzdrževati.
Vsi ti akumulatorji imajo običajno v tehničnih listih zelo natančno določeno moč, napetost in način polnjenja, ki jih CTEK polnilniki v veliki večini izpolnjujejo.

Še namig: prve težave z zagonom motorja se pričnejo, ko ima akumulator samo še cca. 75% napetosti (tukaj so še pomemben faktor obraba motorja, gostota olja, kvaliteta goriva, moč motorja).

REŠITEV: pozimi pogosto (oz. kadar je le možno) priklopite »pametni« švedski CTEK polnilnik-vzdrževalnik na akumulator vašega vozila ali naprave. Narejeni so tudi (oz. imajo vgrajene možnosti polnjenja-vzdrževanja) za mrzle in dolgotrajne skandinavske zime za vse vrste akumulatorjev.
VEČ O TEM


POZOR: v realnosti vemo, da večina akumulatorjev ni v 100% kondiciji. Večina meni, da akumulator, ko izmerijo napetost na svojem akumulatorju od 12,2-12,4V ,  da je »v redu«. Torej so podatki lahko po razpredelnici še bolj zaskrbljujoči.